TeliaSonera slutför förvärv av aktier i Omnitel

TeliaSonera slutför förvärv av aktier i Omnitel

Den Litauiska konkurrensmyndigheten har godkänt TeliaSonera ABs förvärv
av Motorolas ägarandel om 35 % i UAB Omnitel i Litauen. Förvärvet av
aktierna har därmed kunnat slutföras och TeliaSoneras ägarandel uppgår
till 90 % av aktierna i Omnitel. TeliaSonera betalar 117 miljoner USD
för Motorolas ägarandel. Köpeskillingen betalas kontant och
transaktionen beräknas ha en kassaflödeseffekt i TeliaSonera under det
fjärde kvartalet 2003.

TeliaSonera strävar efter att stärka sin position som den ledande
telekomoperatören på sina hemmamarknader i de nordiska och baltiska
regionerna. UAB Omnitel var det första privata
telekommunikationsföretaget som etablerade sig i Östeuropa och är idag
den största mobiloperatören i de baltiska länderna som i slutet av
november 2003 fick sin miljonte kund. Bolaget har en marknadsandel på 50
procent och är det ledande alternativet för företagskunder i Litauen.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Birgitta Grafström, +46 (0)70-555 0004

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller
förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är
uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av
framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med
att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla
orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till
att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa
uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00550/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT00550/wkr0002.pdf