TeliaSonera Sverige kommenterar PTS:s förslag till ny kalkylmodell

TeliaSonera Sverige kommenterar PTS:s förslag till ny kalkylmodell

TeliaSonera Sverige har följande kommentar på Post- och Telestyrelsens,
PTS, förslag till ny kalkylmodell:

- TeliaSonera Sverige välkomnar en ny kalkylmodell som ligger i linje
med EU:s rekommendation. TeliaSonera begärde redan för två år sedan att
en sådan modell skulle utarbetas i syfte att ge korrekta incitament för
investeringar i nätet och i ny teknik, säger Marie Ehrling, VD
TeliaSonera Sverige.

- Det har funnits allvarliga brister i kalkylmodellen tidigare men vi
förutsätter att dessa nu är åtgärdade av PTS.

Kalkylerna visar att operatörernas samtrafikpriser på fastnättelefoni
kommer att sjunka något - det är en väntad effekt och den gynnar alla
aktörer på marknaden genom att avräkningen är samma mellan aktörerna på
fast nät. Däremot ger kalkylmodellen ingen vägledning för hur vi kommer
till rätta med Tele2:s och Vodafones höga samtrafikavgifter på
mobilsidan, vilket missgynnar alla telefonikunder som ringer till dessa
nät.

- Kostnadskalkylen för accesser och övriga nätdelar ökar med den nya
modellen och ger ett riktigare incitament för investeringar i framtiden.
Hur detta kan påverka konsumentpriserna är fortfarande för tidigt att
säga.

- Det finns fortfarande otydligheter i modellen som vi förutsätter att
PTS kommer att rätta till. Ett exempel är att modellen fortfarande
riskerar att konservera dagens telefonabonnemang. TeliaSonera Sverige
har nyligen presenterat ett förslag som säkerställer att alla operatörer
- TeliaSonera och andra - kan nyttja kopparaccessen på ett friare sätt
och inte bli inlåsta i ett arv som hindrar fortsatt utveckling av det
fasta kopparnätet, säger Marie Ehrling.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges Prestjänst, Ola Kallemur, 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT01260/wkr0002.pdf