Första nordiska företagstjänsten från TeliaSonera

TeliaSonera lanserar en nordisk IP-VPN-tjänst, en totallösning för företag som använder affärsnät och datakommunikation över nationsgränserna. Erbjudandet är tänkt att lösa kundernas önskemål om att knyta ihop företagets kontor, sajter, nätverk, intranät och Internet, på ett säkert, pålitligt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt.
Den nordiska IP-VPN-tjänsten möjliggör ett flertal vägar till kommunikation och delade resurser för företagskunder och affärspartners, anställda och mellan företagets kontor. - Som ett resultat av fusionen kan vi nu presentera TeliaSoneras första nordiska tjänst. Vi lanserar en ny gemensam IP-VPN-tjänst för företag, som knyter ihop våra datanät och möjliggör global räckvidd, säger Harri Koponen, ställföreträdande koncernchef i TeliaSonera. Erbjudandet innehåller en komplett spännvidd av VPN/WAN-tjänster till företag som använder affärsnät och datakommunikation över nationsgränserna. Målet är att producera kundanpassade lösningar på ett standardiserat sätt, som kombinerar fördelar som flexibilitet, skalbarhet och funktionalitet på ett optimalt sätt för den specifike kundens behov och önskemål.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se