Information om störningar i telenätet

Telia genomför underhållsarbete i telenätet i Göteborg, Masthugget, natten mellan 21 och 22 februari mellan klockan 00.00 och 03.00. Arbetet utförs för att öka kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster.
Underhållsarbetet i telenätet innebär byte av programvaruutrustning, varför teletrafiken som normalt passerar genom den aktuella stationen kommer att styras om under en begränsad tid. Detta kan leda till "trängsel i nätet", det vill säga att alla samtal inte kan kopplas upp vid ett första försök. Pågående samtal kommer att brytas, men det är alltså bara att ringa upp igen. Skanova har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se