Överkalix Skanova-Stadsnät når nio av tio invånare

Första Skanova-Stadsnät invigs idag i Överkalix. Därmed har 90 procent av befolkningen möjlighet att beställa bredband från vilken ADSL-operatör de önskar. För ett år sedan utpekades Överkalixborna av tidningen Ny Teknik till de sämst lottade i landet när det gällde möjligheten att få bredband. Idag har man bättre täckning än städer av exempelvis Norrköpings storlek.
Sin otillgänglighet, litenhet och glesa bebyggelse till trots har Överkalix nu ett stadsnät med både fiber, radiolänk och ADSL i kombination som når hem till 90 procent av invånarna. -Det visar vilka förväntningar man kan ha på ett stadsnät och vi är jätteglada att Överkalix kommun blev vår första stadsnäts kund och gav oss förtroendet att visa vad vi kan, säger Susanne Jacobsson, chef över TeliaSoneras nätgrossistverksamhet. På marknadsmässiga grunder kan inte hela Sverige få bredband, därför avsatte regeringen pengar för kommunerna att söka för att få fart på stadsnätsbyggandet. Sommaren 2002 beslutades att dessa så kallade Rosengrenpengar - som tidigare varit öronmärkta för fiberlösningar - även skulle omfatta ADSL. Därmed öppnade sig en möjlighet för Sveriges alla kommuner att kunna få ett bredband som kommer den vanliga invånaren och företagaren till del. -Vi har skapat en unik infrastruktur, som ger helt nya möjligheter för tjänster och produkter. En testbänk för företag som vill ligga långt framme, säger Leif Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande i Överkalix. Överkalix kommun har 4300 invånare. Centralorten har nu knutits samman med åtta byar via befintlig optisk fiber. Övriga tre byar nås via en radiolänk. Genom att installera bedbandsnoder med ADSL i Överkalix och de elva byarna kan 90 procent få tillgång till bredband. -I dag utgörs de flesta stadsnätslösningarna av fiber och har en väldigt låg hushållstäckning. Det är inte sällan som invånarna får betala det nya bredbandet genom både kommunalskatt och statlig skatt utan att själva kunna koppla upp sig, tillägger Susanne Jacobsson.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se