PRELIMINÄRT RESULTAT AV TELIASONERAS INLÖSNINGSANBUD

PRELIMINÄRT RESULTAT AV TELIASONERAS INLÖSNINGSANBUD

TeliaSonera (SSE: TLSN, HEX: TLS1V, NASDAQ: TLSN) meddelar idag, baserat
på preliminära beräkningar den 5 februari 2003, att aktier, inklusive
aktier representerade av amerikanska depåbevis, samt teckningsoptioner i
Sonera (HEX: SRA) motsvarande sammanlagt cirka 4,4 procent av aktier och
röster i Sonera efter full utspädning, har lämnats in i TeliaSoneras
inlösningsanbud att förvärva utestående aktier, inklusive aktier
representerade av amerikanska depåbevis, samt teckningsoptioner i
Sonera. Efter fullföljandet av inlösningsanbudet, vilket löpte ut den 31
januari 2003, motsvarar TeliaSoneras sammanlagda innehav av värdepapper
i Sonera cirka 99,4 procent av aktier och röster i Sonera efter full
utspädning. Vederlag i inlösningsanbudet i form av värdepapper i
TeliaSonera förväntas levereras den 17 februari 2003.

TELIASONERA AB

Michael Kongstad
Senior Vice President, Communications

DISTRIBUTION
HEX
Major Media

Forward-Looking Statements
This press release may contain forward-looking statements regarding
Telia´s exchange offer to Sonera´s shareholders and warrantholders.
Statements that are not strictly historical statements, including
statements about Telia´s and Sonera´s beliefs and expectations,
constitute forward-looking statements. By their nature, forward-looking
statements are subject to risk and uncertainty because they relate to
events and depend on circumstances that will occur in the future. Telia
and Sonera are under no obligation to, and expressly disclaim such
obligation to, update or alter their forward-looking statements, whether
as a result of new information, future events or otherwise.
Restrictions on Ability of Certain Persons to Participate in the
Exchange Offer. Due to restrictions under the securities laws of
Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People´s
Republic of China, Italy, Japan, New Zealand and South Africa, the
exchange offer will not be extended to persons with registered addresses
in, and who are residents of, any of Australia, the Hong Kong Special
Administrative Region of the People´s Republic of China, Italy, Japan,
New Zealand or South Africa.

Cautionary Disclaimer/Legend
The combination of Sonera and Telia is being implemented through an
exchange offer being made by Telia to all shareholders of Sonera. The
contents of this document are neither an offer to purchase nor a
solicitation of an offer to sell shares of Telia. Any offer in the
United States will only be made through a prospectus, which is part of a
registration statement on Form F-4, which Telia filed with the U.S.
Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 1, 2002.
Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United
States are urged to carefully review the registration statement on Form
F-4, the prospectus included therein and other documents relating to the
offer that Telia has filed or will file with the SEC because these
documents contain important information relating to the offer. You are
also urged to read the related solicitation/recommendation statement on
Schedule 14D-9 that was filed by Sonera with the SEC on October 1, 2002
regarding the offer. You may obtain a free copy of these documents at
the SEC´s web site at www.sec.gov. You may also inspect and copy the
registration statement on Form F-4, as well as any documents
incorporated by reference therein, and the Schedule 14D-9 at the public
reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW,
Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for
further information about the public reference room. These documents may
also be obtained free of charge by contacting Telia AB, Investor
Relations, SE-12386 Farsta, Sweden. Attention: External Communications
or Investor Relations (phone: +46 8 7137143, or Sonera, Teollisuuskatu
15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention: Investor
Relations (phone: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS AND THE
SCHEDULE 14D-9 CAREFULLY BEFORE MAKING A DECISION CONCERNING THE OFFER.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst 020-77 58 30

TeliaSonera är Nordens ledande telekommunikationsföretag. Koncernens
hemmamarknad är Norden och Baltikum. TeliaSoneras huvudinriktning är att
bättre tillmötesgå sina kunder inom kärnverksamheten och att skapa värde
för sina aktieägare genom starkare resultat och kassaflöden. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning per 31 dec 2001 var 80,9 miljader SEK och antalet
anställda 30 juni 2002 var 30 045.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01000/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01000/wkr0002.pdf