Telia instiftar kommunikationspris

Telia instiftar Telia Communication Prize. Priset, en handblåst glasskulptur, ska årligen delas ut till företag som förtjänstfullt integrerat kommunikationen i sin dagliga verksamhet. De företag som tar hem priset ska ha påvisat hur kommunikationslösningarna stärkt företagens affärer.
- Vi prioriterar funktion och affärsnytta framför fläkt och flärd. Det går att göra bra affärer genom effektiva och kreativa kommunikationslösningar. Med priset vill vi belysa företag som exemplifierar detta och inspirera andra företag att följa efter, säger Erik Heilborn, chef för Segment Företag i TeliaSonera och ordförande i juryn för Telia Communication Prize. Premiäråret delas priset ut i tre branscher; advokatbyråer, resebyråer och tekniska konsultbyråer/arkitekter. - Priset är branschspecifikt eftersom behoven mellan olika branscher är så pass skiftande. Vi har valt tre kommunikationsintensiva branscher där det finns möjligheter att göra stora verksamhetsvinster med genomtänkta kommunikationslösningar. Kommunikationslösningarna som ska bedömas av juryn kan vara både externa och interna och beröra telefoni eller Internet såväl fast som trådlöst. Bland jurymedlemmarna finns förutom Erik Heilborn, också Indra Åsander, chef för Segment Privat i TeliaSonera, Susanne Krutrök, informationschef för MyTravel, Jan Kallberg, IT-jurist, Erik Hovlin, vd för Nyréns arkitektkontor samt Sven Lindmark, tekn dr på Chalmers. - Effektiva kommunikationslösningar har blivit ett viktigt verktyg för att göra bra affärer. Det ska bli intressant att vara med och välja ut företag som exemplifierar detta, säger Sven Lindmark. Anmälningar till Telia Communication Prize 2003 görs på www.telia.se/foretag2003. Sista anmälningsdag är den 20 mars 2003.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se