TeliaSonera erbjuder två nya Skanova ADSL-tjänster

TeliaSonera erbjuder nu Sveriges operatörer två nya Skanova ADSL-tjänster. Hastigheterna är 0,25 Mbit/s respektive 2 Mbit/s. Dessutom byggs ett hundratal stationer i landet ut för ADSL. Utbyggnaden gör det möjligt för operatörerna att erbjuda ytterligare cirka 100 000 svenska privatkunder ADSL.
De nya tjänsterna lämnar större utrymme för operatörerna att prissätta och paketera på olika sätt för att passa olika målgrupper. Nu förenklar vi också för operatörerna att använda sig av förbrukningsbaserad prissättning. Tjänsterna presenteras för de tolv ADSL-operatörerna den 5 mars. Därefter paketeras och prissätts tjänsterna gentemot privatkunden självklart av operatörerna. - Det finns en starkt ökad efterfrågan på ADSL och dessutom olika ADSL-lösningar på marknaden. Vi differentierar nu vårt erbjudande för att tillmötesgå våra kunders behov, säger Marie Ehrling, chef för TeliaSonera Sverige. 431 000 kunder har bredband genom någon av de tolv operatörerna I Telias nät idag och 1300 stationer är hittills utbyggda för ADSL. Nu möjliggör vi för ännu fler att få tillgång till en ADSL-tjänst som passar deras behov. Besked om vilka stationer som byggs ut kommer att kunna ges i mars.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se