TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av bolagets aktie och 1999A option från Helsingfors Börs

TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av bolagets
aktie och 1999A option från Helsingfors Börs

Sonera Abp:s styrelse har idag beslutat ansöka om att handeln med
bolagets aktie (HEX: SRA1V) och 1999A option avslutas på börsens
huvudlista.

Ansökan om avnotering av aktien har lämnats in till Helsingfors
Värdepapper- och derivativbörs, clearingbolag Ab.
Som en följd härav kan Sonera Abp:s aktie och 1999A option överföras
till observationslistan. Avnoteringen av aktien genomförs efter det att
TeliaSonera AB fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp och
Helsingfors Värdepapper- och derivativbörs, clearingbolag Ab har
beslutat om avnotering av aktien.

Avsikten är att ansökan om avnotering av 1999A optionen lämnas in till
Helsingfors Värdepapper- och derivativbörs, clearingbolag Ab så att
1999A optionen och aktien kan avnoteras samtidigt.

Avnoteringen av Sonera Abp:s aktie från Helsingfors börs beräknas ske
före mitten av april.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Michael Kongstad, Senior Vice President, Corporate Communications,
08-713 10 00

TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det
ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSoneras
huvudinriktning är att bättre tillmötesgå sina kunder inom
kärnverksamheten och att skapa värde för sina aktieägare genom starkare
resultat och kassaflöden. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen,
Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2001 var
80,9 miljader SEK (EUR 8.9 miljarder) och antalet anställda 30 juni 2002
var 30 045.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030218BIT01180/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030218BIT01180/wkr0002.pdf