Information om störningar i telenätet vid underhållsarbete

Telia genomför underhållsarbete i telenätet i Malmö och Helsingborg natten mellan den 26 och 27 mars mellan kl. 00:01 och 04:00. Underhållsarbetet innebär att man byter förstärkarkort i det optiska fjärrnätet och det kommer att påverka trafiken mellan Malmö och Helsingborg.
Bytet beräknas ta ca fyra timmar och medför förbättrade möjligheter att övervaka nätkvaliteten, samt stärker framtida kapacitetsbehov i fjärrnätet. Enligt den analys som är gjord kan arbetet medföra tillfälligt stopp i trafiken i nätet under delar av den beräknade tiden, eller innebära begränsad framkomlighet. Skanova, Telias nätenhet, har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se