Skanova stadsnät ända ut i Bohusläns havsband

Skanova stadsnät ända ut i Bohusläns havsband

Kommunerna Stenungsund och Tjörn i Bohuslän skriver idag avtal om
stadsnät med Skanova. En kombination av fiber och ADSL gör det möjligt
att erbjuda god täckning även i skärgårdsregionen. Nittio procent av
befolkningen i de två kommunerna kommer att kunna beställa ADSL från
valfri operatör.

I Stenungsund är vi positiva till att vi nu har kunnat teckna ett avtal
med Skanova som innebär att cirka nittio procent av invånarna får
möjlighet att beställa bredband. Detta är framförallt viktigt eftersom
bredband är en del av ett samhälles infrastruktur och det skickas mer
information och skapas fler kontakter över nätet idag än någonsin, säger
kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund Bo Pettersson.

Eva Bertilsson-Styvén, kommunens ordförande på Tjörn instämmer och
tillägger:
- Skanovas lösning var den mest kostnadseffektiva och hade
dessutom bäst täckningsgrad.

I de två aktuella kommunerna bor det sammanlagt 36 581 personer. I
Stenungsund och på Tjörn kommer 90 procent av invånarna att kunna
utnyttja det nya stadsnätet.

- En av fördelarna med ADSL är att det är möjligt att
kostnadseffektivt erbjuda bredband även till platser som inte är
kommersiellt intressanta att ansluta genom annan teknik. Det är mycket
glädjande att man i Bohuslän nu har gett oss förtroendet att visa att vi
kan uppfylla deras förväntningar på ett stadsnät, säger Susanne
Jacobsson, chef för Skanova.

Fram till och med sommaren 2002 var det inte möjligt för kommuner att
ansöka om bidrag för utbyggnad av bredband som byggde på ADSL-teknik. I
och med att reglerna ändrades öppnade sig en möjlighet för Sveriges alla
kommuner att kunna få ett bredband som inte bara består av ett
parallellt nät med det redan existerande i kommunens centrum, utan ett
nät som gynnar den vanliga invånaren och företagaren.

För ytterligare information till journalister kontakta gärna:
Charlotte Löfgren, Presschef TeliaSonera Nät och Produktion,
telefon 08-713 28 40

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00310/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00310/wkr0002.pdf