Svenska företagsledare positiva till mobila företagstjänster

Svenska företagsledare positiva till mobila företagstjänster

Åtta av tio svenska företagsledare, 83 procent, upplever att mobila
företagstjänster, exempelvis mobil e-post, kan vara ett kraftfullt
verktyg för deras företag. 70 procent skulle kunna tänka sig att öka
investeringarna i området om det låg inom deras budgetansvar. Det visar
en Telia-undersökning bland fler än 100 företag.

Telia har frågat vd:ar, marknads-, försäljnings- och ekonomichefer på
fler än 100 svenska företag runt om i landet om deras syn på mobila
tjänster. Resultatet visar bland annat att 97 procent tycker att det
verkar mycket intressant/ganska intressant att kunna skicka och ta emot
e-post, synkronisera kalendern och kunna arbeta trådlöst på ett säkert
sätt var man än befinner sig. 80 procent svarade att det verkar mycket
intressant, 17 procent att det verkar ganska intressant.

Användarvänlighet viktigt
Resultatet visar även att många prioriterar användarvänlighet före till
exempel säkerhet och kapacitet. 57 procent av de som svarade tycker att
användarvänlighet är viktigast, medan 29 procent anser säkerheten vara
viktigast.

- Det är glädjande att se att många företagsledare börjar tänka i nya
banor och att allt fler ser mobila företagstjänster som ett kraftfullt
verktyg för sina företag. Vi tror mycket på den här typen av tjänster
för framtiden, säger Eric Heilborn, ansvarig för segment Företag på
TeliaSonera Sverige.

Del av större projekt
Undersökningen genomfördes i februari av undersökningsföretaget
Netsurvey på uppdrag av TeliaSonera Sverige. Resultatet baseras på 458
respondenter, samtliga företagsledare på fler än 100 företag runt om i
landet. Undersökningen är en del av Telias utlåning av handdatorer med
inbyggd mobiltelefon till svenska företagsledare. Projektet sker med
syfte att visa på möjligheterna med mobila tjänster.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, pressansvarig, TeliaSonera Sverige,
segment Företag, 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030314BIT01010/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030314BIT01010/wkr0002.pdf