TeliaSonera har fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp

TeliaSonera har fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp

Skiljedomstolen som utnämnts i det inlösenförfarande gällande aktierna i
Sonera, vilket TeliaSonera AB inlett, har den 20 mars, 2003, fastställt
den säkerhet som enligt 14 kapitlet 21 §:n i den finska aktiebolagslagen
skall ställas för betalning av inlösenpriset jämte ränta till
aktieägarna i Sonera.

TeliaSonera AB har den 21 mars, 2003, ställt den säkerhet som godkänts
av skiljedomstolen. Enligt den finska aktiebolagslagens 14 kapitel 21 §
har TeliaSonera AB fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp
från det att säkerheten ställts.

Listningskommittén vid Helsingfors börs godkände den 21 februari, 2003,
Sonera Abp:s ansökan om att Sonera aktien avnoteras från huvudlistan
omedelbart efter det att TeliaSonera AB fått äganderätten till
minoritetsaktieägarnas aktier.

Sonera Abp:s aktie kommer att avnoteras från Helsingfors börs huvudlista
enligt separat meddelande av Helsingfors börs.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00630/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00630/wkr0002.pdf