TeliaSonera har fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp

Skiljedomstolen som utnämnts i det inlösenförfarande gällande aktierna i Sonera, vilket TeliaSonera AB inlett, har den 20 mars, 2003, fastställt den säkerhet som enligt 14 kapitlet 21 §:n i den finska aktiebolagslagen skall ställas för betalning av inlösenpriset jämte ränta till aktieägarna i Sonera.
TeliaSonera AB har den 21 mars, 2003, ställt den säkerhet som godkänts av skiljedomstolen. Enligt den finska aktiebolagslagens 14 kapitel 21 § har TeliaSonera AB fått äganderätten till samtliga aktier i Sonera Abp från det att säkerheten ställts. Listningskommittén vid Helsingfors börs godkände den 21 februari, 2003, Sonera Abp:s ansökan om att Sonera aktien avnoteras från huvudlistan omedelbart efter det att TeliaSonera AB fått äganderätten till minoritetsaktieägarnas aktier. Sonera Abp:s aktie kommer att avnoteras från Helsingfors börs huvudlista enligt separat meddelande av Helsingfors börs.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se