TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av optionsserien 1999A från Helsingforsbörsen

TeliaSoneras dotterbolag Sonera Abp ansöker om avnotering av
optionsserien 1999A från Helsingforsbörsen

Sonera Abp har idag lämnat in ansökan till Helsingfors Värdepapper- och
derivatbörs, clearingbolag Ab om avnotering av Soneras 1999A option från
börslistan. Helsingforsbörsen fattar beslut om avnotering av Soneras
optionsserie 1999A från börslistan inom några veckor och delger därefter
sitt beslut i ett separat meddelande.

Styrelsen för Sonera Abp beslöt den 19 februari 2003 att ansöka om
avnotering av optionsserien 1999A från Helsingforsbörsens lista. Soneras
optionsserie 1999A överfördes samma dag till Helsingforsbörsens
observationslista. Sonera-aktien avnoterades från Helsingsforsbörsens
lista den 21 mars 2003.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det
ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder)
och antalet anställda 30 juni 2002 var 29 000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01150/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01150/wkr0002.pdf