Förslag till styrelseledamöter i TeliaSonera

Förslag till styrelseledamöter i TeliaSonera

Sven-Christer Nilsson och Paul Smits föreslås bli nya ledamöter i
TeliaSoneras styrelse. Carl Bennet föreslås bli vice ordförande efter
Lars-Eric Petersson, som avböjt omval som ledamot. I övrigt föreslås
omval av nuvarande ledamöter i styrelsen.

TeliaSoneras styrelse föreslås således bestå av följande ledamöter efter
TeliaSoneras bolagsstämma den 8 maj. Tapio Hintikka (ordförande), Carl
Bennet (vice ordförande), Ingvar Carlsson, Eva Liljeblom, Sven-Christer
Nilsson, Paul Smits, Caroline Sundewall, Roger Talermo samt Tom von
Weymarn.

Sven-Christer Nilsson har bl a varit koncernchef på Ericsson och Paul
Smits har bl a varit koncernchef på KPN i Nederländerna.

Följande arvoden föreslås till styrelsen. Ordföranden 750 000 SEK, vice
ordföranden 550 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400 000
SEK. Arvodet inkluderar ersättning för arbete i styrelsekommittéer.

Förslagen kommer att behandlas under punkt 10, 11 och 12 på dagordningen
till TeliaSoneras bolagsstämma den 8 maj. Förslagen stöds av aktieägare
representerande ca 65% av aktierna och rösterna i TeliaSonera.

Den svenska staten och den finska staten har meddelat att de ändrat
aktieägaravtalet avseende TeliaSonera. Tidigare var avsikten att vid den
ordinarie bolagsstämman 2003 byta ut en ledamot som tidigare satt i
Telias styrelse och en ledamot som tidigare satt i Soneras styrelse.
Staterna har nu kommit överens om att endast ersätta Lars-Eric
Petersson, som avböjt omval.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom en fusion mellan Telia och Sonera, är det
ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. TeliaSonera
är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro
formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8 miljarder)
och antalet anställda 30 juni 2002 var 29 000.


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00210/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00210/wkr0002.pdf