Skanovas stadsnät ger bredband på Bodens landsbygd

Skanovas stadsnät ger bredband på Bodens landsbygd

Stora delar av landsbygden i Bodens kommun får i dag tillgång till
bredband via ADSL genom ett stadsnät från Skanova. De fem byarna Unbyn,
Skogså, Hundsjö, Sörbyn och Gunnarsbyn är först ut i kommunens satsning
på att även ge boende utanför centralorten möjlighet att utnyttja nätet.

Genom att välja ett stadsnät från Skanova har Bodens kommun säkrat en
kostnadseffektiv och snabb lösning för viktiga delar av sin
bredbandsstrategi. En kombination av ADSL med valfri hastighet mellan
0,5-2,0 Mbit/s och fiber gör det möjligt att nå en mycket stor andel av
hushållen i den glest befolkade kommunen.

- Avtalet innebär att vi initialt kommer att täcka ungefär en tredjedel
av kommunen, men vi har förhoppningar om att kunna medverka även i den
fortsatta utbyggnaden. För slutkunderna, alltså privatpersoner och
företag i Bodens kommun, betyder lösningen att de kan välja fritt bland
de tolv ADSL-leverantörer som finns i Skanovas nät, berättar Roland
Forsberg, account manager på Skanova.

- Inom Bodens kommun finns en väl förankrad strategi för landsbygdens
utveckling. Bredband är en del av strategin, en annan del är att stödja
it-relaterade projekt och företagsidéer. Den nya tekniken måste leda
till utveckling och ökad konkurrenskraft för landsbygden, säger Ulf
Hansson, näringslivssekreterare.

För en kommun är fördelarna med att välja ett stadsnät från Skanova
många - inte minst att man slipper axla ett ofta osäkert ägar- och
underhållsansvar för ett eget dyrbart fibernät.

I vinter har redan flera andra kommuner med stora avstånd mellan
centralorter och samhällen ute på landsbygden valt snarlika lösningar
som Boden, bland andra Överkalix och Kalix i Norrbotten, Kalmarlän och
Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän som alla ger runt 85-90 procent
av invånarna uppkopplingsmöjlighet mot ADSL.

- Avtalet med Bodens kommun visar åter på en av Skanovas tydligaste
konkurrensfördelar jämfört med andra aktörer. Det är inte kommersiellt
intressant för dem att bygga ut helt ny teknik utanför tätorterna. Allt
fler kommuner inser i dag det kloka med en lösning som till stor del
utnyttjar befintlig infrastruktur, konstaterar Susanne Jacobsson, chef
för Skanova.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, Presschef TeliaSonera Nät och Produktion
tel 020-77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är
det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.
TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och
NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljader SEK (EUR 8.8
miljarder) och antalet anställda var 29 000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00650/wkr0002.pdf