TeliaSonera Finland inleder fackliga förhandlingar om effektivisering av verksamheten

TeliaSonera Finland inleder fackliga förhandlingar om effektivisering av
verksamheten

TeliaSonera Finland har idag initierat förhandlingar med
personalorganisationerna kring effektivisering av verksamheten, vilket
beräknas leda till en neddragning av ca 400 arbetstillfällen. De
fackliga förhandlingarna kommer att påverka hela TeliaSonera Finland
exklusive kundtjänsterna. Processen väntas vara avslutad i maj 2003, då
det slutgiltiga resultatet av denna process kommer att vara färdigt.
Telia Sonera Sverige har också inlett diskussioner med
personalorganisationerna om effektivisering av verksamheten i Sverige.

Sedan samgåendet mellan Telia och Sonera i december 2002 har det pågått
ett intensivt arbete inom TeliaSonera Finland med en översyn av antalet
tjänster som krävs i det i kundorienterade arbetssättet och för att
finna en konkurrenskraftig kostnadsnivå i resultatenheten. För att
eliminera överlapp i den nya organisationen kommer antalet
arbetstillfällen i Finland att dras ned. TeliaSonera Finland har nu
inlett förhandlingar med personalorganisationerna för att se över hur
många personer som kommer att beröras av de kommande neddragningarna av
antalet arbetstillfällen.

Processen, som nu inleds, är en del i arbetet inom TeliaSonera när det
gäller framtagandet av synergier och genomförandet av enskilda
förbättringsåtgärder i TeliaSonera Finland.

Införandet av en kundorienterad ansvarsfördelning via kundsegmenten
Privat, Företag och Storföretag istället för de tidigare
produktorienterade affärsområdena, har förbättrat effektiviteten i
verksamheten. Ett flertal beslut kring olika synergier har tagits redan
under de första månadernas integrationsarbete mellan Telia och Sonera,
som exempelvis den nya koncernstrukturen och införandet av
kompetenscentra.

"På den starkt konkurrensutsatta telekommarknaden i Finland är det
viktigt att vi kontinuerligt försäkrar oss om att kostnadsnivån är
konkurrenskraftig och är i relation till kundernas krav på service och
mervärde, säger Anni Vepsäläinen, chef TeliaSonera Finland.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

Anni Vepsäläinen, President, TeliaSonera Finland, phone: +358 2040 58810
Juha Pentti Vice President, Human Resources, phone: +358 2040 58711
Jyrki Karasvirta, Vice President, Acting Head of Brand Marketing and
Communications, phone: +358 40 7372145


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00810/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00810/wkr0002.pdf