TeliaSonera säljer com hem till EQT

TeliaSonera säljer com hem till EQT

TeliaSonera har idag tecknat avtal om att sälja com hem AB till EQT
Northern Europe för en köpesumma om 2.150 Mkr.

com hem är det största kabel-TV-bolaget i Sverige och erbjuder kabel-tv-
tjänster till ca 1,39 miljoner hushåll i landet. Företaget erbjuder även
betal-tv (inklusive pay per view) och bredbandstjänster. com hems
omsättning för 2002 var 1.071 Mkr med en EBITDA på 53 Mkr.

EQT är en nordeuropeisk riskkapitalgrupp som grundades 1994 och består
av fem riskkapitalfonder, varav en är EQT Northern Europe, vilka
sammanlagt disponerar drygt 3 miljarder euro.

Avyttringen av com hem var ett av de åtaganden som Telia gjorde gentemot
EU-kommissionen i samband med samgåendet mellan Telia och Sonera.
Avyttringen väntas generera en realisationsvinst på mer än 1.600 Mkr för
TeliaSonera och ett positivt kassaflöde på drygt 1.900 Mkr.

Genomförandet av affären är villkorat av att EU-kommissionen och
relevanta konkurrensmyndigheter godkänner försäljningen, vilket beräknas
vara klart under första halvåret 2003.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är
det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.
TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och
NASDAQ. Pro formaomsättning per 31 dec 2002 var 81 miljarder SEK (EUR
8.8 miljarder) och antalet anställda var 29 000.------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00080/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00080/wkr0002.pdf