TeliaSonera samordnar IT-system för kundstöd, produkt-, leverans- och ekonomihantering

TeliaSonera samordnar IT-system för kundstöd, produkt-, leverans- och
ekonomihantering

TeliaSonera har valt Oracle E-Business Suite som plattform för de
operativa affärsprocesserna och mySAP Business Suite inom det
finansiella området. Därmed bygger TeliaSonera vidare på de
systemlösningar som utarbetats i Sverige beträffande kundstöd, produkt-
och leveransrutiner och i Finland inom det finansiella området.

En viktig del i samgåendet mellan Telia och Sonera är att ta hem
synergier mellan bolagen, där bl a en gemensam IT-strategi är en viktig
del. Dessa lösningar kommer att införas i samtliga helägda bolag i
Sverige, Finland, Norge och Danmark samt inom den internationella
carrierverksamheten.
TeliaSoneras ambition är att agera som ett telekommunikationsföretag på
hela marknaden och måste därför anpassa sina IT-baserade
affärsstödssystem.

- Vi måste bli mer kundorienterade och etablera kunddrivna processer för
produktutveckling. Vi måste också öka effektiviteten och reducera våra
kostnader inom alla affärsprocesser. Det är därför viktigt att hitta de
synergivinster, som samgåendet medför. Bl a blir detta möjligt genom att
reducera antalet IT-system och istället börja använda standardiserade IT-
system. Jag tror också att gemensamma system eller systemkombinationer
är en framgångsfaktor för att uppnå dessa synergier, säger Lars-Gunnar
Johansson, chef för den koncerngemensamma enheten Networks & Technology.

Implementeringen av dessa plattformar kommer att ske stegvis utifrån en
affärsmässig bedömning i varje enskilt fall. Beslutet är en
avsiktsförklaring för IT-inriktningen och är inte kopplat till något
aktuellt investeringsbeslut.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01160/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01160/wkr0002.pdf