TeliaSonera Sverige aviserar övertalighet

TeliaSonera Sverige aviserar övertalighet

Som ett led i arbetet med att säkra TeliaSoneras konkurrenskraft, och
säkerställa en kostnadsnivå som gör det möjligt att erbjuda marknaden
prisvärda produkter och tjänster, har TeliaSonera Sveriges ledning
inlett samverkan med personalorganisationerna om övertalighet.

En diskussion har påbörjats och förhandlingar kommer att äga rum under
våren.

Övertaligheten är en effekt av tre beslutade förändringar:

· Ny kundorienterad organisation i den svenska verksamheten med
en förenklad legal struktur.
· Ny sammanslagen huvudkontorsenhet för TeliaSonera-koncernen
från den 1 januari 2003.
· Produkt- och utvecklingsorganisation i form av gemensamma
kompetenscentra som införs från den 1 april 2003. Dessa kommer att ta
ett helhetsansvar i koncernen på samtliga marknader kring produkter och
tjänster av strategisk betydelse.

Processen, som nu inleds, är en del i arbetet inom TeliaSonera när det
gäller framtagandet av synergier och genomförandet av enskilda
förbättringsåtgärder i TeliaSonera Sverige.

Övertaligheten kommer att uppstå i olika faser, där hela organisationen
i Sverige på sikt kommer att påverkas.

Den första fasen berör staber, administration och utvecklingsresurser
och den inledande åtgärden blir att dra ned på inhyrd personal och
konsulter. Dock kommer även egen personal att beröras. Företagets
ambition är att före sommaren vara klar med den första fasen samt ha en
översikt och planering färdig för processen.

I samverkan med personalorganisationerna ska de goda erfarenheterna från
tidigare övertalighetsprojekt tas tillvara och processen ska genomföras
med respekt för alla berörda. Omställningsprogrammet Telia Resurs &
Omställning blir en viktig del för att underlätta omställningen för de
medarbetare som berörs.

- Vi måste säkerställa vår konkurrenskraft och vår förmåga att erbjuda
prisvärda produkter till våra kunder, säger Marie Ehrling, chef för
Telia Sonera Sverige. Därför är det viktigt för oss att nu ta
konsekvenserna av de förändringar som vi beslutat om.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Marie Ehrling, chef TeliaSonera Sverige via TeliaSoneras presstjänst,
tfn 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00690/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00690/wkr0002.pdf