700 medarbetare berörs av övertalighet

700 medarbetare berörs av övertalighet

Den övertalighet som TeliaSonera Sverige aviserade i april uppskattas
till cirka 1 500 personer, beräknat från årsskiftet. Det meddelar
TeliaSonera Sverige i dag. Ungefär 500 består av inhyrd personal och
omkring 300 har redan slutat genom naturlig avgång eller gått till nya
jobb i koncernen. Därmed berörs cirka 700 av TeliaSonera Sveriges
anställda medarbetare.

Sedan det i april aviserades att organisationen skulle ses över, har
enheter, segment och staber inom TeliaSonera Sverige arbetat fram sina
verksamhets- och bemanningsplaner. Samverkan har skett med
personalorganisationerna, baserat på dessa planer. Det är ledningen för
TeliaSonera Sverige som står för bedömningen av den uppskattade
övertaligheten.

- Vi måste säkra att TeliaSonera Sverige även i framtiden ska vara en
konkurrenskraftig och attraktiv operatör för våra kunder, därför är det
nödvändigt att vi ser över effektiviteten i vår organisation, säger
Marie Ehrling, chef TeliaSonera Sverige.

- Det vi nu genomför ska skötas på bästa sätt och med respekt för såväl
dem som direkt kommer att beröras som för de anställda som blir kvar.
Övertaligheten ska hanteras genom naturlig avgång, riktade
pensionslösningar och inom ramen för övertalighetsprogrammet Telia
Resurs och Omställning. Vår ambition är att ha en fortsatt konstruktiv
dialog med personalorganisationerna så att processen genomförs på ett så
bra sätt som möjligt.

I samverkan med personalorganisationerna inleds nu arbetet med att
fastställa det exakta antalet personer och identifiera vilka
personalkategorier och individer som berörs av övertaligheten och hur
processen ska genomföras.

När det gäller inhyrd personal från bemanningsföretag har cirka 125
hittills avvecklats under året. Den fortsatta avvecklingen av inhyrd
personal görs under återstoden av året.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tel 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00330/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00330/wkr0002.pdf