Information om underhållsarbete i telenätet

Information om underhållsarbete i telenätet

TeliaSonera Sverige genomför underhållsarbete i telenätet i Umeå natten
mellan den 21 och 22 maj mellan klockan 01.00 och 03.30. Arbetet utförs
på med anledning ett bygge. Arbetet tar ca 60 minuter och berör 9 300
kunder.

Underhållsarbetet i telenätet innebär att en kabel ska flyttas, varför
teletrafiken som normalt passerar genom den kabeln och tillhörande
telestationen kommer att beröras under natten.

TeliaSonera har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-
larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliasSoneras presstjänst 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00490/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00490/wkr0002.pdf