Information om underhållsarbete i telenätet

Information om underhållsarbete i telenätet

TeliaSonera genomför underhållsarbete i telenätet i Uppsala och
Stockholm natten mellan den 22 och 23 maj, klockan 00.00 och 04.00.
Arbetet utförs för att öka kapaciteten och säkerheten för framtidens
tjänster i telenätet.

Underhållsarbetet innebär att man byter förstärkarkort i det optiska
fjärrnätet vilket kommer att påverka mobiltelefonin i delar av Uppland,
Mälardalen och nordöstra Södermanland.
Bytet beräknas ta ca fyra timmar och medför förbättrade möjligheter att
övervaka nätkvaliteten, samt stärker framtida kapacitetsbehov i
fjärrnätet.

Alla operatörer som påverkas har informerats.

TeliaSonera har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-
larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030520BIT00510/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030520BIT00510/wkr0002.pdf