Skanova-nät ger Osby försprång i Skåne

Skanova-nät ger Osby försprång i Skåne

Som första kommun i Skåne har Osby tecknat avtal med Skanova om
utbyggnad av ett omfattande bredbandsnät i kommunen. En mycket hög andel
av kommunens drygt 730 företag och cirka 13 000 invånare kommer redan i
höst få tillgång till bredband via ADSL.

Avtalet med Skanova innebär att sex orter i Osby kommun kommer att
sammanbindas av ett nytt fiberoptiskt nät med 1 Gbit/s ethernetkapacitet
samt att telestationerna uppdateras till ADSL-kapacitet. Det gör det
möjligt att fritt välja operatör bland de som använder Skanovas ADSL-
nät.

Hela 85 procent av hushållen och 89 procent av företagen kommer efter
utbyggnaden att ha tillgång till bredband från 0,25 Mbit/s till 2 Mbit/s
hastighet via sin vanliga telefonlinje.

- Det här är en bra lösning som ger oss en snabb utbyggnad i en mycket
stor del av kommunen. Vår förhoppning är att detta ska innebära
konkurrensfördelar för näringslivet i kommunen och underlätta för
invånarna, exempelvis så kan kanske en del nu arbeta hemifrån istället
för att pendla till och från jobbet varje dag, säger kommunstyrelsens
ordförande Erland Nilsson.

Centralorten Osby och samhällena Hökön, Lönsboda, Visseltofta, Esseboda
och Killeberg ingår i det ortssammanbindande fibernätet. Senast den 28
november 2003 ska utbyggnaden vara fullt genomförd.

Tidigare i denna vecka tecknade Norrköping, Söderköping och
Valdemarsvik ett gemensamt avtal för sina tre kommuner.

- Det blir allt tydligare för många av Sveriges kommuner och regioner
att det finns en rad fördelar med att välja en lösning av den här typen
när man uppdaterar sin IT-infrastruktur. Ett av de starkaste argumenten
är vår unika möjlighet att med ADSL-teknik nå en så stor del av
kommunernas invånare, även dem utanför de största orterna, kommenterar
Susanne Jacobsson, chef för Skanova.

Avtalet mellan Skanova och Osby kommun kommer inom kort att föreläggas
kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion,
tel 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00590/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00590/wkr0002.pdf