Telias nätlösning knyter ihop Jämtlands län

Telias nätlösning knyter ihop Jämtlands län

Telia har tecknat avtal med Jämtlands läns landsting och sju jämtländska
kommuner om att tillhandahålla en nätlösning med kapacitet för både
ljud, data och bild. Ordervärdet är på cirka 90 Mkr.

Avtalet innebär att landstinget och kommunerna integreras i Telias
nätlösning - Planet 1000 - ett företagsinternt nät (IP-VPN) med en
bandbredd på upp till 1 Gbit/sekund. Telia tar därmed fullt ansvar för
drift, installation, övervakning och service.

Landstinget och kommunerna har sedan tidigare satsat på samma plattform
för såväl telefoni som datakommunikation. Totalt finns det 24 Meridian-
växlar på olika platser i länet, som servar över 6 000 digitala och
analoga anknytningar. Datakommunikationen hanteras av ett gemensamt
grundnät med anslutning till 62 platser.
- Den här typen av länssamverkan är unik i Sverige, och den bäddar för
att Jämtlands län kan modernisera sin tele- och datakommunikation på ett
mycket kostnadseffektivt sätt, säger Anders Gylder, vd segment
Storföretag, TeliaSonera Sverige.

Genom att utnyttja IP-telefoni och möjligheten att integrera
mobiltelefoner i nätlösningen, kan även skolor och vårdcentraler, som
idag inte ligger under växeln, få tillgång till telefonisttjänster. Det
innebär att ytterligare mellan 500-800 anknytningar kommer att anslutas
till det nya nätet.

Den nya nätlösningen skapar också bättre förutsättningar att genomföra
det telemedicinska EU-projekt, som Jämtlands läns landsting driver och
Telia medverkar i. Projektet går ut på att låta sjukhus och
vårdcentraler inom länet, använda videoteknik för medicinska syften och
alternativa mötesformer.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00400/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00400/wkr0002.pdf