TeliaSonera Januari-mars 2003 - Pro forma *

TeliaSonera Januari-mars 2003 - Pro forma *

Rapport från första kvartalet i korthet - Nettoomsättningen ökade 3,6 procent till 20 349 MSEK. - Rörelseresultatet uppgick till 3 227 MSEK (4 625). Före engångsposter ökade rörelseresultatet från 2 010 MSEK till 3 227 MSEK. - Nettoresultatet var 1 602 MSEK (3 878) och resultatet per aktie var 0,34 SEK (0,83). - EBITDA förbättrades till 7 562 MSEK (6 572). Före engångsposter förbättrades EBITDA från 5 972 MSEK till 7 562 MSEK. EBITDA-marginalen ökade till 37 procent (30). - Fritt kassaflöde ökade till 3 897 MSEK (-289). Kommentarer från Anders Igel, VD och Koncernchef - Jag är mycket nöjd med den starka marginalutvecklingen i samtliga våra verksamheter och att de effektiviseringsåtgärder vi vidtagit nu ger resultat. - Däremot är jag inte nöjd med utvecklingen när det gäller marknadsandelarna. Vi vidtar nu åtgärder för att vända trenden, och ökade marknadssatsningar kommer att påverka rörelseresultatet. - I fortsättningen fokuserar vi på att utveckla affärsverksamheten, synergiframtagning och effektivisering. * Pro forma redovisning som om samgåendet mellan Telia och Sonera skedde den 1 januari 2002 och exklusive Telias finska mobilverksamhet och svenska kabel-tv-verksamhet. Valutaomräkning endast för jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR 0,108019.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20040904BIT35150/wkr0006.pdf Delårsrapport