TeliaSonera Januari-mars 2003

TeliaSonera Januari-mars 2003
- Pro forma *

Första kvartalet i korthet
·Nettoomsättningen ökade 3,6 procent till 20 349 MSEK.
·Rörelseresultatet uppgick till 3 227 MSEK (4 625). Före engångsposter
ökade rörelseresultatet från 2 010 MSEK till 3 227 MSEK.
·Nettoresultatet var 1 602 MSEK (3 878) och resultatet per aktie var
0,34 SEK (0,83).
·EBITDA förbättrades till 7 562 MSEK (6 572). Före engångsposter
förbättrades EBITDA från 5 972 MSEK till 7 562 MSEK. EBITDA-marginalen
ökade till 37 procent (30).
·Fritt kassaflöde ökade till 3 897 MSEK (-289).

Frågor om innehållet kan ställas till:
TeliaSonera AB, Investor Relations
123 86 Farsta, Sweden
tel. 08-504 550 00
fax 08-713 69 47
www.teliasonera.se/ir------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten