TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 8 maj 2003

TeliaSoneras ordinarie bolagsstämma 8 maj 2003

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) fastställdes
resultat- och balansräkning för 2002.

Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 0,40 kronor per
aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 13
maj 2003. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning sändas ut från VPC
fredagen den 16 maj 2003.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.

Ordinarie ledamöterna Tapio Hintikka, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Eva
Liljeblom, Caroline Sundewall, Roger Talermo samt Tom von Weymarn
omvaldes.

Lars-Eric Petersson hade undanbett sig omval och avtackades av
ordföranden.

Sven-Christer Nilsson och Paul Smits nyvaldes till styrelsen. Sven-
Christer Nilsson är född 1944 och har bl a varit koncernchef på
Ericsson. Paul Smits är född 1946 och har bl a varit koncernchef på KPN
i Nederländerna.

Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 750 000 SEK,
vice ordförande 550 000 SEK och övriga bolagsstämmovalda ledamöter 400
000 SEK.

De registrerade revisionsbolagen Ernst & Young AB, med huvudansvarig
revisor Torsten Lyth och Lars Träff, och KPMG Bohlins AB, med
huvudansvarig revisor Solveig Törnroos-Huhtamäki och Thomas Thiel,
valdes till revisorer för tiden intill slutet av den ordinarie
bolagsstämman år 2007. Fastställdes att ersättning skall utgå till
revisorerna på grundval av räkning.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00610/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00610/wkr0002.pdf