Tillrättaläggande beträffande inslag i "Äntligen morgon"

I radioinslaget "Äntligen morgon" den 2/5 kl. 06:45 hade SR Värmland ett inslag angående abonnent som varit utan telefon sedan i onsdags den 30/4. I inslaget riktades hård kritik mot Telia och dess entreprenör mot att telefonerna inte blivit lagade inom utlovad tid (ett dygn).
Eftersom felaktiga uppgifter framkom i ärendet, vill vi nu göra följande tillrättaläggande. En avborrad telekabel i bostadsområdet felanmäldes och tekniker skickades till platsen strax före kl. 16:00 den 30 april. För att kunna laga kabeln behövde tekniker komma in i låst utrymme. Bostadsbolaget ville dock inte kalla dit vaktmästare för att öppna och inte heller den jour
som skulle kunnat öppna under följande dag 1/5. Att 74 abonnenter inte kunnat ringa under två dagar beror alltså på att Telias entreprenör inte kunnat komma in i den lokal som man behöver för att kunna laga den trasiga kabeln. Idag den 2/5 har tekniker fått tillgång till lokalen och kommer att åtgärda felet under dagen.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se