Blixtar och dunder

Blixtar och dunder

Telenätets fiende nummer ett har gjort entré. När åskvädren drar fram
över landet fördubblas antalet samtal till Telias felanmälan. Men innan
man ringer felanmälan, bör man kontrollera om det är den egna telefonen
som är skadad. Det gör man enkelt genom att koppla ur samtliga apparater
anslutna till nätet och sedan ansluta en annan telefon till det första
telefonjacket i bostaden. Hälften av alla fel som anmäls efter ett
åskväder finns i kundens egen utrustning.

När blixten slår ner alstras spänningar i el- och teleledningar, som kan
skada elektriska apparater. Särskilt utsatta är sådana, som är kopplade
både till el- och telenäten såsom telefonsvarare, faxapparater och
datorer via modem. De ger åskspänningarna en attraktiv väg att nå "jord"
genom överslag mellan el- och telenäten på flera kilometers avstånd från
själva nedslaget.

Skydda din teleutrustning!
Bor man i områden med långa luftledningar för el och tele är det
särskilt viktigt att skydda sina apparater. Det finns flera olika typer
av skydd att installera. Priserna varierar från några hundralappar och
uppåt.

- Många gånger kan det vara klokt använda pengar med tanke på det ökande
antalet utrustningar i hemmen, framhåller Hans-Göran Öhlin på
TeliaSonera. Han ingår i ett internationellt nätverk av experter, som
arbetar med skydd mot elektromagnetiska effekter.

Prata inte i telefon, då åskan går
Ringer det, så låt bli att svara. Det är det enklaste och bästa rådet
som Telia alltid ger sina kunder. Risken för olyckor är stor, då blixten
letar sig in i huset längs telefonledningen, genom telefonluren och
vidare genom den som råkar stå och prata i telefon just då.
Konsekvenserna vid ett sådant åsknedslag kan variera alltifrån en stöt
till en rejäl smäll, som ger hörselskador. Råkar man samtidigt luta sig
mot en t.ex. diskbänk eller någon köksmaskin kan det få ännu
allvarligare konsekvenser.

Koppla bort innan ovädret kommer
Det bästa är om man har möjlighet att kopplar ur telefoner, faxar och
datorer innan ovädret bryter ut. Ta t.ex. alltid som en god regel att
koppla ur samtliga anslutningar till el- och telenäten, innan du åker på
semester.

- Men låt hellre bli om åskan redan går. Har du otur kan blixten slå
ner, samtidigt, som du håller på att koppla ur din utrustning, säger
Hans-Göran Öhlin.

Om man måste prata i telefon så är mobiltelefon eller trådlös telefon
att föredra. Tänk på att göra samtalet så kort som möjligt för att
minska risken.

Miljoner satsas på förbättrat åskskydd.
TeliaSonera satsar varje år 10-tals miljoner för att förbättra
åskskyddet. Erfarenheter från tidigare år har också gjort att vi nu
ställer större krav på våra entreprenörer att avhjälpa felen snabbt.
Omfattande åskväder ger en mängd skador, ofta samtidigt, som till
skillnad från många andra nätfel kräver närvaro av tekniker på plats.

- Med hjälp av den statistik vi för över var och hur stora skador vi
fått i olika områden, sker insatser, för att förbättra åskskyddet. Detta
metodiska åtgärdsprogram påbörjades efter den åskrika sommaren 1997. Vi
har sedan följt upp kostnaderna för skador inom dessa områden och funnit
en minskning på över 70 procent.

- Vi har även tillgång till det åskpejlingssystem, som SMHI driver, och
kan därigenom få fram de områden, där åskskyddet är särskilt dåligt, dvs
områden med lite åska, men ändå åskskador och där sätta in åtgärder. Då
vi har drygt 6 000 telestationer i vårt land, är detta ett
etgärdsprogram på lång sikt.

Trots alla insatser för att förbättra åskskyddet så drabbas Telia varje
år av skador i nätet till följd av åskväder.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, Presschef TeliaSonera Sverige Nät och Produktion,
020-775830


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00590/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00590/wkr0002.pdf