Finsk arbetstagarrepresentant i TeliaSoneras styrelse

Finsk arbetstagarrepresentant i TeliaSoneras styrelse

Taru Maria Solakivi blir adjungerad arbetstagarrepresentant i
TeliaSoneras styrelse. Taru Maria Solakivi kommer att delta fullt ut i
styrelsearbetet, dock utan rösträtt.

Taru Maria Solakivi är anställd på heltid som facklig förtroendeman i
Kommunikationsförbundet på TeliaSonera i Finland. Hon har varit anställd
på Telia-Sonera Finland sedan 1973 och varit facklig förtroendeman för
Kommunikationsförbundet på TeliaSonera Finland sedan 1983. Vidare är
Taru Maria Solakivi vice ordförande i Sonera Pensionsstiftelse.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00690/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00690/wkr0002.pdf