Information om underhåll i mobilnätet

Natten mellan den 10 och 11 juni utför TeliaSonera Sverige underhållsarbeten i mobilnätet i delar av Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Västmanlands län. Arbetet kommer att ta mellan 1 och 1½ timma och utförs mellan klockan 01.00 och 03.00. Underhållsarbete görs kontinuerligt för att säkerställa framkomlighet och kapacitet i Sveriges bästa GSM nät.*
Under tiden arbetet pågår, går det inte att ringa med mobiltelefonen inom ovan angivna områden. Larmnumret 112 går dock att nå, då samtalen kopplas fram via andra teleoperatörer. TeliaSonera Sverige har informerat SOS-larmcentral som i sin tur ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras. * Källa: Den oberoende branschtidningen Tidningen Mobil, maj 2003

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se