Overseas Telecom slutför försäljningen av sin andel i Bharti Mobile

Overseas Telecom slutför försäljningen av sin andel i Bharti Mobile

TeliaSoneras delägda dotterbolag Overseas Telecom (fd Telia Overseas )
har nu slutfört försäljningen och erhållit betalning för sin 26-
procentiga andel i Bharti Mobilee Ltd i Indien. Köpare är den indiska
mobiloperatören Bharti Televentures.

Transaktionen väntas innebära en kapitalvinst om 330 MSEK för
TeliaSonera AB.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030625BIT00540/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030625BIT00540/wkr0002.pdf