Skanova bredband till Ångermanland

Skanova bredband till Ångermanland

Större delen av Ångermanland kommer inom kort att få tillgång till
bredband genom ett stadsnät som byggs upp gemensamt av Skanova och
kommunerna i landskapet och når 85% av invånarna. Utbyggnaden av
bredbandsnätet börjar i juli 2003 och är helt klart 2005. ADSL-nätet
kommer att stå klart i höst.

Ångermanlands nya bredbandsnät kommer att täcka 19 orter i Härnösands
kommun, 15 orter i Sollefteå kommun och minst 17 orter i Örnsköldsviks
kommun. Dessa orter sammankopplas även med ett fiberoptiskt nät med 1
Gbit/s ethernetkapacitet. På de flesta orterna kommer det att finnas
möjlighet till bredbandsanslutning med ADSL.

I Härnösands kommun kommer Skanova att etablera lokala fibernät i minst
fem orter. I Örnsköldsvik samarbetar Skanova med det kommunägda
energibolaget, Övik Energi, och i Sollefteå står kommunen för
utbyggnaden av fibernätet inom orterna. I Kramfors kommun är Skanova
underleverantör till det kommunägda Kabel-TV och bredbandsbolaget
Kramfors Mediateknik för bredbandsutbyggnaden inom kommunen.

- Avtalet innebär att nästan alla landskapets invånare, eller mer än 85
procent av hushållen och företagen får tillgång till bredband redan i
höst. Vi utnyttjar dessutom till stor del befintlig infrastruktur för
att nå hushåll även långt utanför tätorterna. Detta sänker kostnaderna
och höjer effektiviteten för kommunerna, samtidigt som privatpersoner
och företag i området kan välja fritt bland de elva ADSL-leverantörer
som finns i Skanovas nät, berättar Susanne Jacobsson, chef för Skanova.

Genom att välja ett stadsnät från Skanova får kommunerna i Ångermanland
en kostnadseffektiv och snabb lösning för att genomföra viktiga delar av
sin bredbandsstrategi. En kombination av ADSL med valfri hastighet
mellan 0,5-2,0 Mbit/s och fiber gör det möjligt att nå en mycket stor
andel av hushållen även i de glest befolkade delarna av Ångermanland.

Förra veckan valde Örebro län Skanova som leverantör av
bredbandslösningar.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät & Produktion 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00390/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/04/20030604BIT00390/wkr0002.pdf