Skanova kopplar upp Bohusläns kustkommuner

Skanova kopplar upp Bohusläns kustkommuner

Nu inleds första etappen för att ge delar av Bohusläns havsband tillgång
till Internet genom bredband. Merparten av invånarna i kommunerna
Stenungsund, Tjörn och Orust kommer från och med den 1:a juli att kunna
snabbsurfa på nätet tack vare Skanovas stadsnät. Innan oktober månads
slut kommer cirka nittio procent av invånarna i de tre kommunerna ha
tillgång till bredband.

Under onsdagen hölls en ceremoni på kommunkontoret i Stenungsund där
representanter från de tre kommunerna och Skanova informerade om
utbyggnaden av bredbandet i regionen. Stenungsunds kommunstyrelses
ordförande, Bo Pettersson framhöll de nya möjligheterna för
kommuninvånarna:

- Bredbandet ger såväl småföretag som privathushåll snabbare och säkrare
tjänster, vilket självfallet är bra för kommunen.

De tre kommunerna i Bohuslän tecknade i mars avtal med Skanova om ett
stadsnät som ska koppla upp även den glesbefolkade delen av Bohuslän. En
kombination av fiber och ADSL gör det möjligt att erbjuda god täckning
även i skärgårdsregionen.

- Vi har lyssnat till företagare och privatpersoner i kommunen och vi är
alla överens om att vi ska vara med på vagnen när den går. Vi ser fram
emot att få ta del av denna teknikutveckling eftersom vi tror att det är
mycket bra för regionen. Med bredbandet knyter vi oss ännu närmare
resten av Sverige, säger Roger Hansson, kommunstyrelsens ordförande på
Orust.

Eva Bertilsson-Styvén, kommunens ordförande på Tjörn håller med:
- Det är viktigt att vi kan erbjuda boende och företagare en modern
teknik för information och kommunikation. Detta medverkar till att
kommunen blir en mer attraktiv och intressant plats - inte minst för
företagande och distansarbete. Det här även ett sätt att minska
bilpendling och bidra till en bättre miljö.

Fram till och med sommaren 2002 var det inte möjligt för kommuner att
ansöka om bidrag för utbyggnad av bredband som byggde på ADSL-teknik. I
och med att reglerna ändrades öppnade sig en möjlighet för Sveriges alla
kommuner att kunna få ett bredband som inte bara består av ett
parallellt nät med det redan existerande i kommunens centrum, utan ett
nät som gynnar den vanliga invånaren och företagaren.

- Avtalet med kommunerna innebär att bredbandet snabbt når de flesta i
regionen, även ute i kustbandet. Vi utnyttjar till stor del befintlig
infrastruktur vilket sänker kostnaderna och höjer effektiviteten för
kommunerna, säger Susanne Jacobsson, chef för Skanova.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion,
020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/25/20030625BIT00290/wkr0002.pdf