Skanovabredband i Heby kommun - först i Västmanland

Skanovabredband i Heby kommun - först i Västmanland

Heby får som första kommun i Västmanlands län bredband genom ett avtal
med Skanova. Från årsskiftet beräknas närmare 80 procent av kommunens
invånare få tillgång till Internet via bredband.

Heby kommun har sedan tidigare tecknat ett avtal med Skanova om ett
stadsnät för att ge invånarna tillgång till bredband och kommunens plan
för utbyggnad av IT-infrastrukturen godkändes nyligen av länsstyrelsen i
Västmanland.

Bredbandsnätet ska anpassas till Hebys speciella landsbygdsstruktur, och
genom en kombination av fiberoptiskt nät och ADSL når bredbandet även de
mer glesbefolkade delarna av kommunen. Nätet ska bli
leverantörsneutralt, vilket innebär att såväl företagare som
privatpersoner kan välja fritt bland de elva ADSL-leverantörer som finns
tillgängliga i Skanovas nät.

- Bredband är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av
kommunen. Detta gäller inte minst näringslivet, där bredband kan ses som
ett starkt argument för företagsetablering och för inflyttning över
huvud taget, säger Kommunstyrelsens ordförande Rolf Edlund (C). Med
kombinationen av fiberoptiskt nät och ADSL, kommer upp till 80 procent
av invånarna i kommunen att ha tillgång till bredband - en mycket hög
siffra, med tanke på att kommunen inte har någon stor centralort.

- Heby kommun är först i Västmanland och avtalet innebär att större
delen av kommunen får tillgång till tekniken till årsskiftet. Med ADSL
är det möjligt att kostnadseffektivt erbjuda bredband även till platser
som inte är kommersiellt intressanta att ansluta genom annan teknik. Det
gör att vi når ut även till glesbefolkade områden, säger Susanne
Jacobsson, chef för Skanova.

Utbyggnaden skall utöver Heby omfatta Morgongåva, Vittinge, Runhällen,
Huddunge, Tärnsjö, Kerstinbo, Harbo, Östervåla, Översävne, Råsboda,
Laggarbo och Käbbo (Haga). Utbyggnadsplanerna består av ett
ortsammanbindande nät mellan ovanstående orter kompletterat med
bredbandsnoder. Lokalt fibernät, som passerar större företag och vissa
kommunala institutioner, planeras i orterna Heby, Östervåla, Harbo,
Tärnsjö, Morgongåva och Vittinge.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:Charlotte
Löfgren, presschef TeliaSonera Nät och Produktion, 020-77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är
det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.
TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och
NASDAQ. Pro formaomsättning januari-mars 2003 var 20 miljarder SEK (EUR
2.2 miljarder) och antalet anställda var 28 000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/19/20030619BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/19/20030619BIT00290/wkr0002.pdf