Skiljedomstolens avgörande om inlösenpriset för Sonera-aktien

Skiljedomstolens avgörande om inlösenpriset för Sonera-aktien

Skiljedomstolen som utnämnts i det inlösenförfarande gällande aktierna i
Sonera Abp, vilket TeliaSonera AB inlett, har 26.6.2003 fast-ställt
inlösenpriset till fem euro och sjuttioåtta cent (5,78 euro) per aktie
jämte årlig ränta om fem procent (5,0 %) att betalas på inlösenpriset
från och med 21.3.2003. Betalningen av inlösenpriset beräknas ske senast
i september 2003.

Enligt 14 kapitlet 21 §:n i den finska aktiebolagslagen övergick
äganderätten till samtliga aktier i Sonera till TeliaSonera AB 21.3.2003
genom att TeliaSonera ställde den säkerhet för inlösenprisets och
räntans betalning som skiljedomstolen godkänt.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst, tfn +020 77 58 30

TeliaSonera, som skapats genom ett samgående mellan Telia och Sonera, är
det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum.
TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och
NASDAQ. Pro formaomsättning januari-mars 2003 var 20 miljarder SEK (EUR
2.2 miljarder) och antalet anställda var 28 000.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00990/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00990/wkr0002.pdf