Telia förser Västra Götaland med kraftfullt bredbandsnät

Telia förser Västra Götaland med kraftfullt bredbandsnät

Telia har tecknat ett avtal med Västra Götalandsregionen om att leverera
ett kraftfullt bredbandsnät till regionens samtliga kommunhuvudorter. I
kapacitet handlar det om bandbredder på 10 Mbit/s och högre.

- Satsningen som Västra Götalandsregionen gör innebär att
infrastrukturen i regionen byggs ut till att bli en av de främsta i
Sverige, säger Anders Gylder, chef för segment Storföretag, TeliaSonera
Sverige.
Med avtalet uppnår Västra Götalandsregionen två saker. För det första
förses sjukvården med en effektiv nätlösning. Förutom att knyta ihop
geografiskt spridda enheter, öppnas det möjlighet att köra IP-telefoni i
nätet och avancerade tillämpningar inom området telemedicin, inklusive
överföring av röntgenbilder.
För det andra kommer även kommuner, företag och privatpersoner att kunna
tillgodogöra sig den ökade bandbredden, och få tillgång till Telias
bredbandstjänster på ett sätt som inte annars vore möjligt. Totalt bor
det nästan en miljon människor inom de 49 kommunhuvudorterna i Västra
Götaland, varav hälften bor i Göteborgs tätort.
- De befintliga stadsnäten och företagsnäten kan kopplas till det
publika nätet, och därmed kommunicera på såväl regional som nationell
nivå, säger Anders Gylder.
Hela konceptet bygger på Telias nya tjänst Ethernet Regional.
Utbyggnaden sker genom att Telia investerar i avancerad utrustning på
telestationerna, som gör det möjligt att få fram kraftfulla
bredbandstjänster på det redan befintliga fibernätet. Sammanlagt handlar
det om en investering på högst tio miljoner kronor.
Vid årsskiftet 2003-2004 beräknas telestationerna vara utbyggda för den
ökade bandbredden.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 070-527 20 33


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/26/20030626BIT00290/wkr0002.pdf