TeliaSoneras försäljning av com hem genomförd

TeliaSoneras försäljning av com hem genomförd

TeliaSonera har idag fått försäljningen av com hem AB till EQT Northern
Europe godkänd av Konkurrensverket. Tidigare har EU-kommissionen också
godkänt försäljningen. Efter att ha erhållit både EU-kommissionens samt
Konkurrensverkets godkännande har nu TeliaSonera genomfört försäljningen
av com hem AB.

Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst, tfn 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00670/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/05/20030605BIT00670/wkr0002.pdf