TeliaSoneras försäljning av Telia Mobile Finland slutförd

TeliaSoneras försäljning av Telia Mobile Finland slutförd

TeliaSonera har idag slutfört försäljningen av Telia Mobile Finland till
Finnet OY (DNA Finland Oy, Suomen 2G Oy och Suomen 3P Oy). Försäljningen
är godkänd av den finska konkurrensmyndigheten och tidigare har EU-
kommissionen också godkänt affären.

Den slutliga köpeskillingen skall baseras på Telia Mobile Finlands
majbokslut. Försäljningen beräknas ge en kapitalförlust på ca 100 MSEK.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/09/20030606BIT00830/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/09/20030606BIT00830/wkr0002.pdf