Blixtar och dunder med telestörningar

Blixtar och dunder med telestörningar

När åskvädren drar fram över landet fördubblas antalet samtal till
Telias felanmälan. Normalt avhjälps fel på en dag men den som anmäler
ett fel i Nyköpingstrakten idag onsdag, får räkna med en
felavhjälpningstid på fem dagar. Innan man ringer felanmälan, bör man
kontrollera om det är den egna telefonen som är skadad. Det gör man
enkelt genom att koppla ur samtliga apparater anslutna till nätet och
sedan ansluta en annan telefon till det första telefonjacket i bostaden.
Hälften av alla fel som anmäls efter ett åskväder finns i kundens egen
utrustning.

När blixten slår ner alstras spänningar i el- och teleledningar, som kan
skada elektriska apparater. Särskilt utsatta är sådana, som är kopplade
både till el- och telenäten såsom telefonsvarare, faxapparater och
datorer via modem. De ger åskspänningarna en attraktiv väg att nå "jord"
genom överslag mellan el- och telenäten på flera kilometers avstånd från
själva nedslaget.

Bor man i områden med långa luftledningar för el och tele är det
särskilt viktigt att skydda sina apparater. Det finns flera olika typer
av skydd att installera från några hundralappar och uppåt.

- Många gånger kan det vara klokt använda pengar med tanke på det ökande
antalet utrustningar i hemmen, framhåller Hans-Göran Öhlin på
TeliaSonera. Han ingår i ett internationellt nätverk av experter, som
arbetar med skydd mot elektromagnetiska effekter.

Ringer det, så låt bli att svara. Det är det enklaste och bästa rådet
som Telia alltid ger sina kunder. Risken för olyckor är stor, då blixten
letar sig in i huset längs telefonledningen, genom telefonluren och
vidare genom den som pratar i telefonen.

Det bästa är om man har möjlighet att kopplar ur telefoner, faxar och
datorer innan ovädret bryter ut. Ta som en god regel att koppla ur
anslutningarna till el- och telenäten, innan du åker på semester.

- Men låt hellre bli om åskan redan går. Har du otur kan blixten slå
ner, samtidigt, som du håller på att koppla ur din utrustning, säger
Hans-Göran Öhlin.

Om man måste prata i telefon så är mobiltelefon eller trådlös telefon
att föredra. Här finns ingen ledande kabel.

TeliaSonera satsar varje år 10-tals miljoner för att förbättra
åskskyddet. Erfarenheter från tidigare år har också gjort att vi nu
ställer större krav på våra entreprenörer att avhjälpa felen snabbt.
Omfattande åskväder ger en mängd skador, ofta samtidigt, som till
skillnad från många andra nätfel kräver närvaro av tekniker på plats.

- Med hjälp av den statistik vi för över var och hur stora skador vi
fått i olika områden, sker insatser, för att förbättra åskskyddet. Detta
metodiska åtgärdsprogram påbörjades efter den åskrika sommaren 1997.
Kostnaderna för skador inom dessa områden har minskat med över 70
procent.

- Vi har även tillgång till det åskpejlingssystem, som SMHI driver, och
kan därigenom få fram de områden, där åskskyddet är särskilt dåligt, d v
s områden med lite åska, men ändå åskskador och där sätta in åtgärder.
Vi har drygt 6 000 telestationer i vårt land, så det är ett
åtgärdsprogram på lång sikt.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Presstjänsten, TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00460/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/23/20030723BIT00460/wkr0002.pdf