Skanova bygger Dalarnas första bredbandsnät i Vansbro kommun

Skanova bygger Dalarnas första bredbandsnät i Vansbro kommun

Länsstyrelsen i Dalarna har nu godkänt Vansbro kommuns ansökan om bidrag
för bredbandsutbyggnad. Vansbro kommun har beslutat att anlita Skanova
som leverantör av ett stadsnät i kommunen. Därmed blir Vansbro först i
Dalarna med ett kommuntäckande bredbandsnät.

Genom avtalet med Skanova förväntas merparten av kommunen vara
uppkopplad redan till årsskiftet 2003/04.

- Vi fick in flera anbud men Skanova var det enda bolaget som kunde
uppfylla våra krav, både vad beträffar snabb utbyggnad och drift.
Bredband är väldigt viktigt, främst för näringslivet. Hade vi inte
kunnat hänga med i utvecklingen och snabbt koppla upp företag och
privatpersoner hade risken varit stor att många företag lämnat kommunen.
Med hjälp av Skanova får vi nu istället bredband först av alla i
Dalarna, säger Gunnar Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Vansbro.

Bredbandsnätet i Vansbro blir en kombination av fiberoptiskt nät och
ADSL. Utbyggnaden omfattar Vansbro, Hulån, Dala-Järna, Nås, Uppsälje och
Äppelbo och mellan dessa orter byggs även ett ortssammanbindande nät.

- Allt fler kommuner inser fördelarna med att utnyttja befintlig
infrastruktur för att snabbt installera bredband, och det är givetvis
glädjande att Vansbro valt Skanova för att koppla upp kommunen. Avtalet
visar på våra konkurrensfördelar, främst den snabba utbyggnaden och
möjligheten att kostnadseffektivt nå även de glest befolkade delarna av
kommunen, säger Susanne Jacobsson, chef för Skanova.

Fram till och med sommaren 2002 var det inte möjligt för kommuner att
ansöka om bidrag för utbyggnad av bredband som byggde på ADSL-teknik. I
och med att reglerna ändrades öppnade sig en möjlighet för Sveriges alla
kommuner att kunna få ett bredband som inte bara består av ett
parallellt nät med det redan existerande i kommunens centrum, utan ett
nät som gynnar den vanliga invånaren och företagaren.

Under våren har Skanova tecknat liknande avtal med kommuner i bland
annat Ångermanland, Östergötland, Bohuslän och Västmanland.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, TeliaSonera Nät&Produktion, 020 77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00290/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00290/wkr0002.pdf