TeliaSonera flyger in tekniker till Småland

TeliaSonera flyger in tekniker till Småland

Den senaste veckans intensiva regnande i Småland har ställt till det för
telefonin. Antalet felanmälningar i Småland har uppgått till ca 1000,
men TeliaSonera återtar just nu kontrollen över situationen tack vare 23
influgna tekniker från övriga landet.

Takten på inkommande kundanmälda fel översteg teknikernas kapacitet att
åtgärda. Antalet anmälda fel har legat konstant på cirka femhundra de
senaste dagarna men är nu nere på trehundra.

-Nu har extra tekniker flugits in från Gävle, Luleå och Stockholm för
att hantera felavhjälpningen och vi har återtagit kontrollen över
situationen, berättar Ingrid Bardh, chef över TeliaSoneras
fastnätsverksamhet.

Hälften av felanmälningarna kommer från riktnummerområdena 0470, 0472
och 0476 som utgör Växjö med omnejd. Resterande fel kommer från hela
övriga Småland.

Skälet till den stora mängden kundanmälda fel är helt enkelt att en stor
del av TeliaSoneras anläggningar ligger under vatten; kablar, plintar
och skåp.

Nu har felanmälningarna passerat kulmen och antalet åtgärdade fel
överstiger de inkommande.

-Så här långt kan vi ändå säga att felen inte hunnit bli mer än ett par
dagar gamla. Vi hoppas att våra kunder har förståelse för och lite
tålamod med de fel som ändå inträffar, säger Ingrid Bardh.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Charlotte Löfgren, TeliaSonera Nät och Produktion
020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00360/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00360/wkr0002.pdf