TeliaSonera Januari-juni 2003 - Pro forma*

TeliaSonera Januari-juni 2003 - Pro forma*

Andra kvartalet i korthet
· Nettoomsättningen i nivå med föregående år, 20 275 MSEK (20 290).
· Rörelseresultatet förbättrades till 2 744 MSEK (-37 974). Före
engångsposter ökade rörelseresultatet till 3 963 MSEK (800).
· Nettoresultatet förbättrades till 1 499 MSEK (-27 510) och resultatet
per aktie till 0,32 SEK (-5,88).
· EBITDA förbättrades till 7 747 MSEK (1 734). Före engångsposter
förbättrades EBITDA till 8 070 MSEK (6 241) och EBITDA-marginalen till
40 procent (31).
· Fritt kassaflöde ökade till 5 155 MSEK (2 534).

Första halvåret i korthet
· Nettoomsättningen ökade 1,7 procent till 40 624 MSEK (39 932).
· Rörelseresultatet förbättrades till 5 971 MSEK (-33 349). Före
engångsposter ökade rörelseresultatet till 7 190 MSEK (2 810).
· Nettoresultatet förbättrades till 3 101 MSEK (-23 632) och resultatet
per aktie till 0,66 SEK (-5,05).
· EBITDA förbättrades till 15 309 MSEK (8 306). Före engångsposter
förbättrades EBITDA till 15 632 MSEK (12 213) och EBITDA-marginalen till
38 procent (31).
· Fritt kassaflöde ökade till 9 052 MSEK (2 245).

Stockholm 2003-07-31

Anders Igel
VD och Koncernchef

Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB
Lars Träff Thomas Thiel
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor


Frågor om innehållet:

TeliaSonera AB
Investor Relations
123 86 Farsta
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-713 69 47
www.teliasonera.se/ir

Beställning av enstaka rapporter: Aktieägare som har frågor om
Tfn 0372-850 84 distributionen eller vill ändra
Fax 0372-153 70 adress:
www.teliasonera.se/ir Tfn 08-449 88 16
Fax 08-449 88 10
E-post teliasonera@strd.se


* Redovisning pro forma som om samgåendet mellan Telia och Sonera skedde
den 1 januari 2002 och exklusive Telias finska mobilverksamhet och
svenska kabel-tv-verksamhet. Valutaomräkning endast för
jämförelseändamål, växelkurs SEK 1 = EUR 0,108888.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/31/20030731BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten