TeliaSonera kontrakterar storföretag för två miljarder

TeliaSonera kontrakterar storföretag för två miljarder

TeliaSonera har under juni månad sålt kommunikationslösningar till
svenska storföretag och myndigheter till ett värde av drygt två
miljarder kronor. Behovet av bredbandig kommunikation och mobila
arbetsplatser i stora organisationer är trender som blir allt mer
påtagliga.

Endast fyra av avtalen i juni har ett ordervärde på över 100 Mkr, vilket
innebär att det är en hög volym på antalet gjorda affärer med de stora
företagskunderna. De flesta av avtalen löper över flera år, vilket
innebär att det inte går att räkna in hela kontraktsvärdet på årets
resultat.

- Jag kan inte vara annat än nöjd med utvecklingen. Vi är på god väg att
vinna tillbaka de marknadsandelar som vi tidigare förlorat inom
segmentet. Kunder som provat annan leverantör kommer tillbaka till oss
igen, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag.

- De stora utomnordiska operatörerna har insett svårigheterna att
etablera sig på den nordiska marknaden. Det krävs antagligen allt för
stora uppoffringar, för att konkurrera ut kvaliteten och priset på våra
kommunikationstjänster, säger Anders Gylder.

En av de riktigt stora affärerna under juni månad, var ett
funktionsavtal som tecknades med IBM för slutkunden Posten. Bara det
avtalet är värt över en miljard kronor.

Anders Gylder har förhoppningar om att den positiva trenden håller i sig
under andra halvåret. Förhoppningen byggs bland annat på att det finns
ett växande behov av att kunna ha kontoret på fickan - det vill säga att
ha tillgång till jobbrelaterade data och dokument, oavsett var man
befinner sig.

- Detta möjliggörs genom att de anställda får allt enklare att ansluta
sina stationära och bärbara datorer samt handdatorer till bredbandiga
accesser till Internet, företagens intranät och affärssystem, avslutar
Anders Gylder.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Torbjörn Larsson, pressansvarig TeliaSonera Sverige, 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00330/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00330/wkr0002.pdf