Skanova bredband till Markarydsborna

Skanova bredband till Markarydsborna

Till våren får större delen av Markaryds kommun tillgång till bredband.
Skanova bygger på uppdrag av kommunen ett nät som fullt utbyggt kopplar
upp närmare 90 procent av kommuninvånarna och företagen. Utbyggnaden
påbörjas under hösten och ska vara helt klart före den sista februari
2004.

Markaryds nya bredbandsnät ska täcka nästan hela kommunen och omfattar,
i första utbyggnadsomgången, orterna Markaryd, Timsfors, Strömsnäsbruk,
Traryd, Södra Århult, Råstorp och Hannabad. Orterna ska kopplas samman
av ett fiberoptiskt nät med en ethernetkapacitet på 1 Gbit/s, som bygger
på Skanovas datanätslösning IP-City.

På orterna uppgraderas telestationerna till ADSL-kapacitet, som gör att
man kan utnyttja det befintliga telenätet för att få tillgång till
bredband. Efter slutförd utbyggnad får hushåll och företag i och i
närheten av orterna möjlighet att välja någon av de elva ADSL-operatörer
som använder sig av Skanovas nät. Slutkunderna kommer att kunna teckna
avtal för överföringshastigheter på mellan 0,25 till över 2 Mbit/s,
beroende på abonnemang och operatör.

- Skanovas erbjudande var mest förmånligt för kommunen och det är
positivt för oss att vi hittat en lösning som ger en god täckning för
både företag och privatpersoner. Självklart så är det viktigt att ha de
här förbindelserna för att kunna skapa företagsetableringar och för att
bibehålla en levande landsbygd, säger Bengt Germundsson,
kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun.

Skanovas chef, Susanne Jacobsson kommenterar avtalet med Markaryd så
här:
- Under våren och sommaren har vi kopplat upp ett stort antal kommuner i
Sverige, både i glesbygd och på större orter. Avtalet med Markaryd är
ytterligare ett bevis på att Skanova har ett erbjudande som är väldigt
förmånligt för kommunerna. Vi utnyttjar till stor del befintlig
infrastruktur för att nå hushåll även långt utanför tätorterna, vilket
minskar leveranstiderna och höjer effektiviteten.

Flera kommuner och län med stora avstånd mellan centralorter och
samhällen ute på landsbygden har under året valt Skanova som leverantör
av bredbandslösningar, exempelvis Örebro län och Kalmar län, i Överkalix
och Kalix i Norrbotten; i Härnösand, Örnsköldsvik, Sollefteå och
Kramfors i Ångermanland samt i Stenungsund, Tjörn och Orust i Bohuslän.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras Presstjänst 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00530/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00530/wkr0002.pdf