TeliaSonera ökar sitt ägande i Omnitel

TeliaSonera ökar sitt ägande i Omnitel

TeliaSonera AB har genom sitt helägda dotterbolag Amber Mobile
Teleholding AB nått en överenskommelse med Motorola Lithuania Telecom
Inc (ett helägt dotterbolag till Motorola Inc) om att förvärva Motorolas
ägarandel om 35% i UAB Omnitel i Litauen. TeliaSonera betalar 117
miljoner USD för Motorolas ägarandel. Affärens slutliga genomförande
förutsätter ett godkännande av den litauiska konkurrensmyndigheten. När
transaktionen genomförts har TeliaSonera en ägarandel om 90% i Omnitel.

Sedan samgåendet i december, 2002 mellan finska Sonera och svenska
Telia, har TeliaSonera strävat efter att stärka sin position som den
ledande telekomoperatören på sina hemmamarknader i de nordiska och
baltiska regionerna.
- Vårt mål har varit att stärka TeliaSoneras ägarställning.
Omnitelaffären är ett tydligt bevis för vårt starka och långsiktiga
engagemang i området, säger Anders Igel, VD, TeliaSonera AB.

Motorola har tidigare meddelat att bolaget bestämt sig för att fokusera
på sina kärnverksamheter. Motorola stannar dock kvar i Litauen och
kommer även fortsättningsvis att förse Omnitel med
infrastrukturutrustning och terminaler.

- I samband med Motorolas strategiska förändring fick vi ett erbjudande
som var intressant för oss om att förvärva bolagets andel i UAB Omnitel
och som vi nu accepterat, säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera
Norge, Danmark och Baltikum.

UAB Omnitel var det första privata telekommunikationsföretaget som
etablerade sig i Östeuropa och är idag den största mobiloperatören i de
baltiska länderna med 905 000 kunder per juni 2003. Bolaget har en
marknadsandel på 50 procent och är det ledande alternativet för
företagskunder.

Omnitel har haft en mycket stor kundtillströmning med ytterligare 50 000
nya kunder under april-juni 2003. Under samma period ökade
nettoförsäljningen med 17 procent till 539 miljoner SEK (ca. 200
miljoner LTL).

- Omnitel har uppvisat ett imponerande resultat och vi är övertygade om
att företaget även i fortsättningen kommer att bidra till hela
TeliaSonera-koncernen. Med en ännu starkare koppling till TeliaSonera
säkerställs framtida kunskapsöverföring och serviceutveckling,
fortsätter Kenneth Karlberg.

TeliaSonera AB ska inom kort anmäla förvärvet till den litauiska
konkurrensmyndigheten, som sedan ska pröva affären.

Omnitels varumärke, som har stort förtroende bland kunderna, kommer att
behållas.

Inbjudan till presskonferens i Vilnius
Media inbjuds att närvara vid presskonferensen med Kenneth Karlberg,
chef för TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum och Don Bartell, vice
president, Motorola Lithuania Telecom Inc. Presskonferensen hålls i
Vilnius kl 14.45, lokal tid (kl 13.45 svensk tid) idag den 26 augusti på
Reval Hotel Lietuva, rum Zeta.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Birgitta Grafström, kommunikationsansvarig, TeliaSonera Norge, Danmark
och Baltikum, tfn: 070-555 00 04

TeliaSoneras Presstjänst, tfn: 020-77 58 30


Omnitel

2002 jan-juni 2002 jan-juni 2003

Nettoomsättning (SEK miljoner) 1,840 859 978
Årlig tillväxt (%) 41 54 14
EBITDA (SEK miljoner) 735 347 463
EBIT (SEK miljoner) 382 177 272
CAPEX (SEK miljoner) 606 342 170
Kunder (000) 850* 679* 905*
*vid slutet av perioden

Aktieägare innan den meddelade överenskommelsen:
TeliaSonera 55%
Motorola 35%
Kazickas-familjen 10%

TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. Vid slutet av juni 2003 hade TeliaSonera 9 705 000
mobilkunder, 8 102 000 fasttelefonikunder och 1 498 000 internetkunder
på sina hemmamarknader. Därutöver har TeliaSonera omfattande
ägarintressen i telekommunkationsbolag på tillväxtmarknaderna Ryssland,
Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen,
Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-juni 2003 var
40,6 miljarder SEK (EUR 4.4 miljarder) och antalet anställda var 27 570.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00460/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/26/20030826BIT00460/wkr0002.pdf