Information om underhållsarbete i telenätet

TeliaSonera Sverige genomför underhållsarbete i telenätet natten mellan 29 och 30 september, 2003 mellan klockan 01.00 och 03.00. Arbetet utförs för att öka kapaciteten och säkerheten för framtidens tjänster.
Följande stationer kommer att uppgraderas med en ny programvara; Göteborg, Stockholm City, Vallentuna, Laholm, Umeå, Kalmar, Varberg och Stenungsund.
Uppgraderingen berör den fasta telefonin och ISDN trafiken. För våra kunder innebär uppgraderingen ett kort avbrott på förbindelsen på ca 5 till 15 minuter någon gång mellan klockan 01.00 och 03.00. Störningar kan även förekomma när kunder använder eller aktiverar någon av PLUS-tjänsterna under tiden för arbetet.
Telia har informerat SOS-larmcentral som ansvarar för 112. SOS-larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.
TeliaSonera Sveriges presstjänst 020-77 58 30
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se