TeliaSonera Finland förvärvar majoritetsandel i Auria-koncernen

TeliaSonera Finland förvärvar majoritetsandel i Auria-koncernen

TeliaSonera Finland har ambitionen att stegvis förvärva fullt ägande i
Auria-koncernen, en fastnätsoperatör i sydvästra Finland. Auria-
koncernen består av Loimaan Seudun Puhelin (LSP) och dotterbolaget Turku
Telecom som bägge arbetar under Auria-varumärket. Som ett första steg
meddelar TeliaSonera Finland idag att man utökar ägandet från 29 procent
till 40 procent i Loimaan Seudun Puhelin (LSP). I syfte att nyttja
synergier säljer även TeliaSonera Finland sin fastnätsverksamhet i
Turku, Pori och Åland till Auria för 22 miljoner euro.

Efter LSP:s extra bolagsstämma i september i år planerar TeliaSonera att
utöka ägandet i LSP till 55 procent. En investering som motsvarar ca
22,4 miljoner euro.

Därefter kommer TeliaSonera Finland i början på oktober att erbjuda
aktieägarna i LSP totalt 42 miljoner euro med målet att uppnå fullt
ägarskap i LSP.

Auria-koncernen har 130 000 fasttelefonikunder i sydvästra Finland.
Under 2002 hade Auria-koncernen en omsättning på 133 miljoner euro,
EBITDA på 45 miljoner euro, CAPEX på 12 miljoner euro och 719 anställda.

- Uppgörelsen bidrar till TeliaSonera Finlands strategi för lönsam
tillväxt. Våra fastkundsvolymer kommer att växa med nästan en femtedel
och TeliaSonera Finlands nettoomsättning kommer att öka med omkring 7
procent. Aurias och TeliaSonera Finlands verksamheter passar bra ihop.
Avtalet gör Auria till ett dotterbolag till TeliaSonera Finland, som ger
den regionala marknadsledaren möjlighet att erbjuda kunderna lokala,
nationella och internationella tjänster från en enda service provider
och att använda sig av TeliaSonera Finlands breda produktsortiment,
tjänster, plattformar och prismodeller, säger Anni Vepsäläinen, VD
TeliaSonera Finland.

- Vi ökar konkurrensfördelarna för både Auria och TeliaSonera Finland.
Uppgörelsen bidrar till att Auria blir ett starkare företag. Vi kommer
att fortsätta utveckla våra verksamheter i linje med vår
tillväxtstrategi. Större resurser och volymer kommer att bli en tillgång
för våra kunder. Vi hjälper våra kunder att lyckas i
informationssamhället; vi erbjuder dem alla data- och
telekommunikationstjänster från ett och samma ställe, beskriver Eero
Sinkkonen, VD för Auria.

TeliaSonera Finland och Auria håller presskonferens idag på Turku
Kongresscenter i Turku, kl 14.30 finsk tid.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Jyrki Karasvirta, kommunikationsdirektör, TeliaSonera Finland, tel +358-
407 372 145
Anni Vepsäläinen, VD, TeliaSonera Finland Oyj, tel. +358 2040 58810

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/17/20030917BIT00260/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/17/20030917BIT00260/wkr0002.pdf